Творчество Калыгула

Калыгул Бай уулу. Элге кенен тараган ырлар жыйнагы. Бишкек, 1992.

PDF: Калыгул Бай уулу. Элге кенен тараган ырлар жыйнагы. Бишкек, 1992